AKA-CMH1//C SYH_5010867159176_Features

Features
Ghi trọn từng hành động

Ghi trọn từng hành động

Hãy đặt thiết bị quay của bạn giữa trung tâm hành động với Đai đế gắn ngực AKA-CMH1. Cho bạn sự thoải mái và linh hoạt để ghi hình rảnh tay

Thay đổi góc nhìn của bạn

Thay đổi góc nhìn của bạn

Thử nhiều góc ngắm thú vị hơn bằng cách xoay Action Cam tối đa 360 độ theo hướng dọc nhẹ nhàng và từ bên này sang bên kia với cơ chế khớp nối.