AKA-CMH1//C SYH_5010867159176_Highlight

Highlight

Sản phẩm tương thích: Tất cả model

Kích thước (Xấp xỉ): D 148mm X C 89mm X R 102mm

Vòng ngực (Xấp xỉ): 74 cm - 140 cm

Trọng lượng (Xấp xỉ): 220g