AKA-FL2//C SYH_5010867224712_Highlight

Highlight

Sản phẩm tương thích : Tất cả model

Kích thước(Xấp xỉ): D 83 mm X C 63 mm X R 73 mm

Trọng lượng (Xấp xỉ): 45g