AKA-LU1//C CE_5010867290248_Features

Features
Từ Action Cam đến Handycam®

Từ Action Cam đến Handycam®

Hãy trải nghiệm báng tay cầm chắc chắn và chức năng xem lại nhanh chóng của Handycam® bằng Action Cam của bạn. Báng tay cầm với màn hình LCD xoay được cho bạn những lựa chọn ghi hình ổn định hơn.

Ghi mọi khoảnh khắc thật ổn định

Ghi mọi khoảnh khắc thật ổn định

Bạn sẽ không phải ngừng quay dù đang xuống dốc. Gắn Action Cam của bạn vào báng tay cầm để quay ổn định hơn trên đường đi hay trên chân máy và xem lại nhanh chóng.