AKA-LU1//C CE_5010867290248_Highlight

Highlight

Tương thích: HDR-AS200V, HDR-AS20, HDR-AS100V, HDR-AS30V, HDR-AS15. Không dùng được với AKA-HLP1.

Kích thước (Xấp xỉ): D 42mm X C 64,5mm X R 105,2mm

Trọng lượng (Xấp xỉ): 135g