ICD-UX570FBCE_5010868699272_Highlight

Highlight Thu âm ở định dạng MP3/LPCM với S-Microphone độ nhạy cao Bộ lưu trữ tích hợp lên đến 4 GB, có thể mở rộng bằng thẻ microSD (SDHC/SDXC) Chức năng Ghi âm tự động giúp giảm tiếng ồn nền USB tích hợp cho phép kết nối đơn giản trực ...
Tiếp tục đọc