VG-C4EM//Q SYU_5010868699272_Highlight

Highlight

Kích thước (R x C x D): Xấp xỉ 128,8 x 108,9 x 67 mm (5 1/8 x 4 3/8 x 2 3/4 inch)

Trọng lượng: Xấp xỉ 290 g (10,2 oz)

Loại pin: NP-FZ100