WF-SP900/YM E_5010868699272_Features

Features Phát trực tiếp với công nghệ BLUETOOTH® Kết nối theo cách thủ công nhờ công nghệ BLUETOOTH® hoặc kết nối khi chạm nhờ NFC™ trên vỏ. 4 GB bộ lưu trữ tích hợp ...
Tiếp tục đọc