ICD-TX650/BCE_5010875154568_Highlight

Highlight

Mỏng và nhẹ để bạn mang theo khắp mọi nơi

Lưu trữ hơn 4000 tệp với bộ nhớ tích hợp 16GB

Bản ghi rõ nét từ micro tích hợp

Cổng micro USD tích hợp – cáp đi kèm

Loại bỏ ồn thông minh khi phát lại

Bộ nhớ tích hợp

16 GB

Trọng lượng

Xấp xỉ 29 g

ICD-TX650/BCE_dimensionshot_0