KD-49X9000F VN3_5010884329608_Highlight

Highlight

Kích thước sẵn có 49” (123 cm)

Dải tần nhạy sáng cao 4K

4K HDR Processor X1™ Extreme

X-Motion Clarity™

TV Android™