KD-55A1 VN3_5010884624520_Highlight

Highlight

Kích thước sẵn có 55” (139 cm)

Dải tần nhạy sáng cao 4K

4K HDR Processor X1™ Extreme

OLED

Công nghệ Acoustic Surface™