KD-65A1 VN3_5010887966856_Highlight

Highlight

Kích thước sẵn có 65” (164 cm)

Dải tần nhạy sáng cao 4K

4K HDR Processor X1™ Extreme

OLED

Công nghệ Acoustic Surface™