KD-65A8G VN3_5010888425608_Highlight

Highlight

Kích thước sẵn có 65” (164 cm)

Dải tần nhạy sáng cao 4K

4K HDR Processor X1™ Extreme

Công nghệ Acoustic Surface Audio

TV Android™