KD-65X8000H VN3_5010889605256_Features

Features Tái tạo dải màu rộng hơn, chính xác hơn Bằng cách mở rộng phổ màu, TRILUMINOS được hỗ trợ sức mạnh bởi bộ xử lý X1 giúp tái tạo nhiều màu sắc hơn so với TV thông thường. Công nghệ này phân tích và xử lý dữ liệu trong mỗi hình ảnh giúp màu s...
Tiếp tục đọc