KD-75X8500F VN3_5010890784904_Features

Features Bộ xử lý 4K HDR X1™: Chi tiết hơn, tự nhiên hơn, chân thực hơn Với công nghệ Object-based HDR remaster và Super Bit Mapping™ 4K HDR, Bộ xử lý 4K HDR Processor X1™ sẽ tái tạo độ sâu, kết cấu và màu sắc tự nhiên ở cấp độ hoàn toàn mới. Nhờ đó...
Tiếp tục đọc