KD-75Z9F VN3_5010891178120_Features

Features Bộ xử lý hình ảnh X1™ Ultimate Với khả năng xử lý chưa từng có, Bộ xử lý hình ảnh X1™ Ultimate phát hiện hàng trăm đối tượng khác nhau trên màn hình và tăng cường độ sáng, chi tiết và màu sắc một cách thông minh để mọi thứ bạn xem trở nên r...
Tiếp tục đọc