KD-85X9500G VN3_5010891997320_Highlight

Highlight

Kích thước sẵn có 85” (215 cm)

Dải tần nhạy sáng cao 4K

Bộ xử lý hình ảnh X1™ Ultimate

Acoustic Multi-Audio™

TV Android™