KDL-32R300E VN3_5010892062856_Features

Features Clear Resolution Enhancer: chi tiết không thể xao lãng Biến những hình ảnh bị nhiễu thành trải nghiệm xem trọn vẹn - bạn sẽ được thưởng thức những chi tiết và kết cấu hình ảnh đẹp lung linh, ngay cả trong những vùng ảnh phẳng. Clear Resolut...
Tiếp tục đọc