KDL-32W610E VN3_5010892488840_Features

Features Kết nối trực tuyến ngay với một nút để đến YouTube™ Truy cập ngay vào YouTube™ và thưởng thức mọi video bạn yêu thích. Chúng tôi đã làm cho YouTube™ nhanh hơn bao giờ hết trên chiếc TV internet này và đưa vào một nút YouTube™ trên điều khiể...
Tiếp tục đọc