MDRXB950B1LCE_5010900222088_Specifications

Specifications

Các tính năng chung

Loại tai nghe

Kín, động

Bộ màng loa

40 mm, Vòm

Điều khiển âm lượng

Thời gian sử dụng

Tối đa 18 giờ

Thời gian sạc pin

Xấp xỉ 4 giờ

Phong cách thời trang

Bao quanh tai