MHC-V11//C SP6_5010901663880_Highlight

Highlight

DSEE nâng cấp khôi phục chất lượng cho các tập tin nén

Nghe đài FM, phát nhạc qua Bluetooth®/NFC, CD và USB

Hiệu ứng âm thanh DJ

Âm trầm sâu lắng với Mega Bass

Liên kết hệ thống với Party Chain

Đầu nối ngõ vào

Ngõ ra âm thanh Analog (1);Ngõ vào micro 2 (6φ);Cổng USB (1);Ngõ vào âm thanh Analog (1)

Kích thước bộ phận chính (D x R x C)

290mm x 600mm x 265mm