NWZ-B183F/NCE_5010903466120_Highlight

Highlight Thiết kế đặc biệt với chất liệu hoàn thiện bằng nhôm Chức năng tăng âm trầm cho công suất thấp Dung lượng 4GB cho khoảng 900 bài hát Thời gian sử dụng pin lên đến 20 giờ Sạc nhanh trong 3 phút ...
Tiếp tục đọc