RM-LVR1//C CE7_5010904252552_Highlight

Highlight

Điều khiển Action Cam từ xa

Xem cảnh quay trong chế độ Live-View

Màn hình LCD 1,5"

Chống nước - chìm dưới nước ở độ sâu lên đến 3m

Kết hợp được với HDR-AS30, HDR-AS15, HDR-MV1 và DSC-QX100