SEL057FEC//QSYX_5010904547464_Features

Features Phối cảnh mắt cá 16mm 180° Bạn sẽ thấy thế giới tương đối khác ở tiêu cự 16mm và góc ngắm 180°, sự khác biệt này có thể mang đến cho bạn cách thức mới để triển khai ý tưởng nghệ thuật của mình hay đơn giản chỉ là một vài thú vui chụp ảnh mớ...
Tiếp tục đọc