SEL24240//C SYX_5010905825416_Features

Features Góc ngắm rộng 24 mm nhấn mạnh hiệu ứng hình ảnh full-frame Ống kính này có góc ngắm rộng hơn hầu hết các ống kính khác cùng loại với góc ngắm rộng 24 mm tạo nên sự khác biệt đáng kể trong định dạng full-frame. Góc ngắm rộng 24 mm đồng nghĩa...
Tiếp tục đọc