SRS-XB10/YC E_5010908938376_Features

Features Mang âm nhạc sôi động vào cuộc sống với EXTRA BASS™ Hãy khuấy động không gian với EXTRA BASS. Bộ tản âm thụ động hoạt động với loa đơn âm để nâng cao các âm sắc thấp giúp tăng âm trầm – dù có kích thước nhỏ gọn.  ...
Tiếp tục đọc