SRS-XB21/RC E_5010910904456_Features

Features Cho tiệc thêm vui với EXTRA BASS™ Nhịp điệu sôi động hơn, tiệc tùng tưng bừng hơn nhờ có EXTRA BASS™.  Cách thức hoạt động của chế độ ÂM THANH THỰC TIẾP ...
Tiếp tục đọc