SRS-XB31/LC E_5010912247944_Features

Features Khuấy động buổi tiệc với EXTRA BASS™. Nhịp điệu sôi động hơn, tiệc tùng tưng bừng hơn nhờ có EXTRA BASS™.  Chế độ LIVE SOUND  Nghe nhạc theo cách hoàn toàn mới vớ...
Tiếp tục đọc