VCT-RBM2//C SYH_5010914869384_Highlight

Highlight

Các sản phẩm tương thích : Tất cả model

Kích thước (Xấp xỉ): D 50mm X C 112mm X R 248mm

Phạm vi đường kính thanh: Đai ngắn: 25mm-45mm Đai dài: 45mm-65mm

Trọng lượng (Xấp xỉ): 70,5g