WF-1000X/BM E_5010915164296_Features

Features Không cần dây  Tập trung tận hưởng âm nhạc mà không lo vướng dây.  Loại bỏ dây và tiếng ồn Khả năng Chống ồn hàng đầu cho phép bạn nghe ...
Tiếp tục đọc