WI-C400/WZ E_5010923683976_Specifications

Specifications

Kích cỡ & Trọng lượng

Trọng lượng

Xấp xỉ 35 g (1,23 oz)

Các tính năng chung

Loại tai nghe

Closed Dynamic

Bộ màng loa

9mm

Từ tính

Neodymium

Tần số phản hồi

8 Hz-22.000 Hz

Điều khiển âm lượng

Thời gian sử dụng

Tối đa 20 giờ

Thời gian sạc pin

Xấp xỉ 4,5 giờ

Phong cách thời trang

đeo-sau-cổ