WI-H700/BM E_5010924306568_Highlight

Highlight Tương thích với Âm thanh độ phân giải cao DSEE HX™ nâng cấp nhạc nén của bạn lên gần chất lượng âm thanh độ phân giải cao Rung để thông báo cuộc gọi đến Tinh chỉnh âm thành bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect ...
Tiếp tục đọc