eCom_MothersDay12350856_5015130701960_Highlight

Highlight Kích thước (R x C x D): [Báng tay cầm] Xấp xỉ 36,1 × 108,3 × 30,0 mm (1 7/16 × 4 3/8 × 1 3/16 inch) Kích thước (R x C x D): [Chân máy] Xấp xỉ 105,7 × 82,5 × 92,2 mm (4 1/4 × 3 1/4 × 3 3/4 inch) Trọng lượng: 93 g (3,3 oz) Tải tr...
Tiếp tục đọc