ICD-TX800/BCE_5070994374792_Features

Features Nhỏ và gọn nhẹ, có kẹp dễ cài Thiết kế gọn nhẹ cho phép bạn mang theo ICD-TX800 đến bất kỳ đâu. Sử dụng kẹp để cài thiết bị vào túi xách hoặc túi áo và lấy ra thật dễ dàng. ...
Tiếp tục đọc