Online Store Project_Testing_5121596162184_Features

Features Cảm biến full-frame 24,2 MP chiếu sáng sau Cảm biến hình ảnh Exmor R™ CMOS full-frame 35 mm có độ phân giải 24,2 MP , chiếu sáng sau và thiết kế vi thấu kính liền mạch cho độ nhạy và dải tần nhạy sáng tuyệt vời. Tốc độ xuất dữ liệu nhanh gấ...
Tiếp tục đọc