SRS-XB22/LC E_5244354822280_Features

Features Cho tiệc thêm vui với EXTRA BASS™️ Duy trì bữa tiệc với loa EXTRA BASS™. Các bộ tản âm thụ động kép cùng hoạt động với hai loa toàn dải để nâng cao các âm sắc thấp giúp tăng âm trầm. ...
Tiếp tục đọc