GP-VPT1//J1 CE7_5244354822280_Highlight

Highlight

Chiều cao: [Báng tay cầm] xấp xỉ 132 mm (5 1/4 inch)

Chiều cao: [Chân máy] xấp xỉ 96 mm (3 7/8 inch)

Trọng lượng: 116 g (4,1 oz)

Tải trọng tối đa: 1 kg (35,3 oz)

Góc nghiêng: [Báng tay cầm] lên 20 độ, xuống 90 độ