CPT-R1//C SYH_5244430123144_Highlight

Highlight

Chịu được tải trọng: Xấp xỉ tổng khối lượng máy ảnh và các phụ kiện được gắn cùng 550 g (1 lb 3,5 oz) hoặc ít hơn

Kích thước (R x C x D): Xấp xỉ 29,8 × 23,2 × 56,7 mm (1 3/16 × 15/16 × 2 1/4 inch)

Trọng lượng: Xấp xỉ 27 g(1,0 oz)

Thông tin về khả năng tương thích: