DSC-HX90V/BCE32_5244430254216_Features

Features Zoom 30x từ ống kính ZEISS® chất lượng cao Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia ZEISS trong gần hai thế kỷ về quang học chính xác cao đã được đưa vào ứng dụng thực tế: ống kính 24-720 mm này tạo ra ảnh chân dung, ảnh cận cảnh và ảnh phong...
Tiếp tục đọc