ECM-GZ1M//C SYH_5244432154760_Highlight

Highlight

Sử dụng chính máy ảnh của bạn để cấp điện trực tiếp và điều khiển

Chế độ zoom của mic điều chỉnh phạm vi âm thanh cho phù hợp với vị trí zoom của video. Chỉ micro đơn âm

Chế độ gun của mic cho phép bạn nhắm và thu lại âm thanh theo một hướng cụ thể

Dễ dàng gắn vào máy ảnh bằng Đế kết nối phụ kiện

Thông tin về khả năng tương thích: