HDR-AS50/BC E35_5244434186376_Features

Features Giao diện người dùng mới giúp vận hành dễ dàng Việc chọn và thay đổi tính năng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế nhờ giao diện người dùng trực quan mới. Dễ dàng truy cập toàn bộ menu. Tận hưởng trải nghiệm cài đặt máy quay tiện lợi và tìm cài đặ...
Tiếp tục đọc