HDR-AS50R/BCE35_5244434382984_Features

Features Điều khiển từ xa Live-View giúp bạn điều khiển dễ dàng Người bạn đồng hành hoàn hảo giúp ghi hình thành công. Điều khiển từ xa Live-View cho phép bạn điều khiển toàn diện cài đặt quay và giờ đây là bật/tắt nguồn. Chúng còn có chung thiết kế giao diện người dùng thân...
Tiếp tục đọc