HT-S700RF//CSP1_5244435824776_Features

Features Tổng công suất đầu ra 1000 W Thưởng thức âm thanh sâu lắng và chi tiết hơn khi xem phim, nghe nhạc và chơi game với tổng công suất đầu ra 1000 W. Đắm mình tr...
Tiếp tục đọc