ICD-UX560FSCE_5244436938888_Highlight

Highlight

Thu âm ở định dạng MP3/LPCM với S-Microphone độ nhạy cao

Bộ nhớ trong lên đến 4 GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ MicroSD (SDHC/SDXC)

Chế độ micro rộng và tập trung dành cho các cuộc họp và thuyết trình

USB tích hợp cho phép kết nối đơn giản trực tiếp với PC

Đài FM để nghe hoặc ghi âm các chương trình phát sóng

Bộ nhớ tích hợp

4 GB