CFD-S70/BC SP5_5244438544520_Highlight

Highlight Công suất RMS âm thanh nổi toàn dải 2x 1,7W với Mega Bass Phát CD-R/RW và CD MP3 với chức năng ngẫu nhiên và theo chương trình Tích hợp ổ băng cassette có chức năng ghi Bộ dò đài FM/AM với 30 đài đặt sẵn và 3 đài yêu thích một ...
Tiếp tục đọc