ILCE-6000L/BAP2_6564393353352_Features

Features cảm biến hình ảnh APS-C 24.3 MP Tạo ra những hình ảnh đẹp kinh ngạc ngoài mong đợi của bạn với cảm biến hình ảnhAPS-C 24.3 MP hiệu dụng mới được phát triển. Có cùng kích cỡ với hầu hết các thiết bị lắp đặt trong dòng máy DSLR, cảm biến tinh...
Tiếp tục đọc