ILCE-7M3K/BCAP2_7349584396424_Specifications

Specifications Ống kính Khả năng tương thích nhiều loại ống kính Ống kính E-mount của Sony Ngàm ống kính E-mount Cảm biến hình ảnh Tỉ lệ khung hình 3:2 Số lượng điểm ảnh (hiệu dụng) Xấp xỉ 24,2 MP Số lượng điểm ảnh (tổng) Xấp xỉ ...
Tiếp tục đọc

ILCE-7M3K/BCAP2_7349584396424_Highlight

Highlight Cảm biến CMOS full-frame 35mm 24,2 MP với thiết kế chiếu sáng sau Ống kính Ống kính E-mount của Sony Dải nhạy sáng lên tới ISO 51200 (có thể mở rộng tới ISO 50-204800 đối với ảnh tĩnh) Cảm biến hình ảnh 3:2 Lấy nét tự động Fast Hybrid với 693 điểm lấy nét tự động theo pha và ...
Tiếp tục đọc