CEA-G80T//TSYM_7349605007496_Specifications

Specifications Kích cỡ & Trọng lượng Kích thước (D x R x C) 20,0 x 28,0 x 2,8 mm Các tính năng chung Dung lượng  80 GB Giao diện PCI Express thế hệ thứ 3 x1 Tốc độ truyền (Đọc) 800 MB/giây Tốc độ truyền (Ghi) 700 MB/giây ...
Tiếp tục đọc

CEA-G80T//TSYM_7349605007496_Highlight

Highlight Thân máy nhỏ gọn; kích thước 20 x 28 x 2,8 mm (R x C x D) Kích cỡ & Trọng lượng 20,0 x 28,0 x 2,8 mm Có các mức dung lượng 80 GB, 160 GB, 320 GB và 640 GB Các tính năng chung 80 GB Tốc độ ghi cực nhanh lên tới 700 MB/giây để chụp liên tiếp ảnh có độ phân giải cao; VPG (Đảm b...
Tiếp tục đọc