MDR-7506//QE_7362802188424_Highlight

Highlight

Các bộ màng loa neodymium 40 mm

Kích cỡ & Trọng lượng

260 g (không tính dây)

Dải tần số 10 - 20 kHz

Các tính năng chung

40 mm dynamic – Loại choàng đầu

Dây 3 m không bị rối

Bên trong hộp

Túi đựng; Đầu cắm chuyển đổi Unimatch; Thẻ bảo hành

106 dB/W/m

Thiết kế 230 g