ICD-TX650/BCE_5010875154568_Highlight

Highlight Mỏng và nhẹ để bạn mang theo khắp mọi nơi Lưu trữ hơn 4000 tệp với bộ nhớ tích hợp 16GB Bản ghi rõ nét từ micro tích hợp Cổng micro USD tích hợp – cáp đi kèm Loại bỏ ồn thông minh khi phát lại ...
Tiếp tục đọc